SCR liekes

2022Van goej uize
2021Wa d'n optreje
2020Draai 't mar om
2019A'k jou nie aar
2018Da's m'n stadje
2017Alles daanst!
2016Ok ier op reis?
2015Kend't veraol?
2014Kommt da zien! 't Is sirrekus!
2013Gaòd'op sjiek?
2012Ziede sterre?
2011Vliegd'ok mee?
2010Zijd'in de mart?
2009Gin zeej t'òòg
2008't Is wir sport
2007't Bleft kunst
2006Leeve de leut!
2005D'n emel te rijk
2004Ou'd oew spoor
2003As 'n sprookje
2002W' emme wa te 44
2001't Zit gebakke
2000Waor is d'n tijd
1999Zit ok op roze
1998Mee ope kaort
1997Ziede me gère
1996Oòr ze zienge
1995Kienderspel
1994Eddut geleze
1993Wad'un blomme
1992Zijn'k in bééld
1991Da wor fééste
1990Lache zee tie
1989Gelòòf dur in
1988Blef bij de les
1987Doeget saome
1986Das pas bouwe
1985Speul dus mee
1984Oe mottet nou
1983Oòr d'ut luije
1982Oe laptettum
1981Waor slaogut op
1980Wa lòòp ut wir
1979Zet oe eige in
1978Ed oewe draai
1977Zij dur aagter
1976Zie du't zitte
1975Wit van waante
1974Zoekt oe eige
1973Oe ekket nouw
1972Grept oe kaans
1971Ouwet gaonde
1970Tullepetaone ziede gij alléén mee karreneval
1969Leg d'is aon
1968700 Keer leutiger
1967En toch bewegut
1966Ik zal jou wa vertelle
1965Edde z'alle elluf
1964Nie alluf mar dubbel
1963Kleur bekenne
1962W'emme nou de sleutel
1961As ut effe kan
1960Zurregt dagge d'r bij zijt
1959W'emme ne maon in Roosendaol
1958We doen wir zot

© Stichting Carnaval Roosendaal